Celem szkolenia jest zapoznanie studentów / użytkowników z:
  • sposobem funkcjonowania Biblioteki Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu,
  • zasadami korzystania ze zbiorów,
  • sposobami wyszukiwania i zamawiania literatury.

Klucze dostępu:
Nazwa Instytutu
Klucz dostępu do szkolenia bibliotecznego
Instytut Informatyki Stosowanej
IIS#2023a
Instytut Ekonomiczny
IE#2023a
Instytut Politechniczny IP#2023a
Instytut Pedagogiczno - Językowy
IPJ#2023a
Pracownicy PWSZ
ANS#2023a

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów pierwszego roku.
Brak zaliczenia szkolenia UNIEMOŻLIWIA ZALICZENIE PIERWSZEGO SEMESTRU.

Klucze dostępu:
Nazwa Instytutu
Klucz dostępu do szkolenia BHP
Instytut Informatyki Stosowanej
IIS#2020a
Instytut Ekonomiczny
IE#2020a
Instytut Politechniczny IP#2020a
Instytut Pedagogiczno - Językowy
IPJ#2020a
Pracownicy PWSZ
PWSZ#2020a